Wszechstronny rozwój wychowanków

Naszym głównym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków, indywidualizacja oraz partnerska współpraca z rodziacami. Kadrę przedszkola stanowią nauczyciele o wysokich kompetencjach pedagogicznych z wyższym wykształceniem kierunkowym. 

 

Zapraszamy dzieci od 2, 5 lat do 6 roku życia.

Dzieci sześcioletnie w naszym przedszkolu odbywają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego / „zerówka”/ zgodnie z podstawą programową.

Prowadzimy własną kuchnię, zdrowe żywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nad żywieniem czuwa dyplomowany dietetyk. Przyjmujemy dzieci z alergiami pokarmowymi.

W ramach czesnego zapewniamy zajęcia:

 • Ruchowe
 • Plastyczne
 • Rytmiczno – muzyczne
 • Kulinarne
 • Przyrodnicze
 • Regionalne
 • Ćwiczenia wymowy

- Zapewniamy stałą opiekę logopedy i psychologa.

- Korzystamy z szerokiej oferty kulturalnej: teatr, koncerty muzyki poważnej, wystawy.

- Organizujemy i uczestniczymy w konkursach.

- Korzystamy z obiektów sportowych.

- Realizujemy projekty edukacyjne

- Wykorzystujemy własny ogród do upraw i obserwacji przyrodniczych.

-Organizujemy:

 •  Zajęcia adaptacyjne
 •  Język angielski
 •  Taniec towarzyski
 •  Warsztaty naukowe

Opłaty: 

Wpisowe w kwocie 200,00 zł

600,00 zł miesięczna opłata za opiekę i zajęcia dydaktyczne. 

Wyżywienie + zajęcia dodatkowe w ramach dodatkowych opłat.

 

Numer Konta Bankowego ALIOR BANK  05 2490 0005 0000 4001 0009 7452