Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego żłobek

od 13 marca tj. jutra jest ZAMKNIĘTY.

W placówce nie mogą przebywać dzieci żłobkowe,

natomiast na chwilę obecną w oddziale przedszkolnym

będzie pełniona funkcja opiekuńcza.

O zmianach będziemy informować Państwa na bierząco.