Zajęcia z gimnastyki, które powinny

odbyć się 14.02.2020 (piątek)

zostały przeniesione na 10.02.2020

(poniedziałek)