9 maja odbędzie się wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce oraz zwiedzanie pod hasłem:

" Spacer z św. Kingą".

Koszt wyjazdu 25 zł.

Porosimy o wpłaty do 27 kwietnia!!

Wycieczka wiąże się ze zjazdem w dół Kopalni, na trzeci poziom.

Prosimy ubrać ciepło dzieci.